Skolan

Tryserums Friskola

Skolans profil är natur och miljö - livsstil och hälsa, vilket vi försöker få in i det dagliga arbetet i klasserna. Vi tar tillfället i akt och använder vår fantastiska ute miljö även i teoretiska ämnen. Varje år har vi olika friluftsaktiviteter, då skolans alla elever deltar tillsammans. 

Även om vår skola ligger utanför tätorten, ser vi till att erbjuda eleverna olika kulturupplevelser. Under sin skoltid här får eleverna uppleva teater, musik, dans , konst och film, inte bara som betraktare utan även som aktörer. 

Det viktiga för oss som arbetar på Tryserums Friskola är att eleverna förstår vad de gör och varför. Vi strävar efter att arbeta i små elevgrupper, vilket gör att vi som pedagoger kan vara mer aktiva i elevernas arbete och utveckling. Vi ser till att alla elever får möjlighet att höras och synas, varje dag! 

Vi har gemensamma genomgångar eller arbetsområden. Det egna arbetet är ändå individanpassat, för att tillgodose det som eleven behöver just då. Vi utgår från den egna utvecklingen framåt mot läroplanens mål och försöker motverka jämförelser och tävlan elever emellan. 

På Tryserums Friskola har vi en hög personaltäthet och vi är mycket stolta över att de alla är otroligt engagerade och kompetenta!

Vi är även stolta över att ha en elevgrupp där alla, oavsett ålder, dagligen leker, umgås och tar hand om varandra på ett naturligt sätt. Trots små klasser är lekkamraterna många! 
Hösten 2023 är vi 80 elever från åk F-6 i skolan.
Sök