Sök

Tranan

Välkommen till Tranan

På Tranan är det nu 10 barn inskrivna i åldern 1-3. Vi jobbar utifrån ett projekterande arbetssätt med fokus på skogen. Vilket innebär att vi dokumenterar och följer barnens intressen och frågor. Det är alltså barnens inflytande som ligger till grund för hur projektet kommer utvecklas. På måndagar går vi till skogen, men det kan bli fler gånger per vecka. Vi har som mål att utnyttja den närliggande miljön så ofta som möjligt under veckan. Vi arbetar även med språk och matematik varannan dag, vi vill lägga grunden för ett långsiktigt lärande redan i tidigt ålder.
Här jobbar Johanna och Alma och Cicci