GRÖN FLAGG

Den gröna flaggan är gemensam för alla länder som deltar i det internationella nätverket Eco-schools, där svenska Grön Flagg ingår. Flaggan ser likadan ut i Sverige som i t.ex Slovenien och i Sydafrika. Alla som har blivit certificerade och fortsätter att jobba aktivt har rätt att hissa flaggan för att synliggöra sitt arbete för en hållbar utveckling. Logotypen för Eco-Schools togs fram via en tävling på en gymnasieskola i Frankrike 1994. Det vinnande bidraget ritades av en sjuttonåring och logotypen har en symbolisk betydelse. Människor är grunden och centrum i Eco-Schools programmet. I våra händer ligger vår framtid, som symboliseras av blommorna ovanför huvudet på personen. Blommorna symboliserar både den blomstrande miljön som vi kan främja och blomstrande människor som berikas av det gemensamma utvecklingsarbetet. Boken är förknippad med skola och kunskap, och de två separata sidorna visar att kunskap har både teoretiska och praktiska dimensioner. Den blå sidan i boken representerar mänsklighetens historia, fylld med de utmaningar som vi står inför och som vi ärvt. Denna del av boken är redan skriven. Den vita sidan är ännu inte skriven och symboliserar allt som vi kan göra tillsammans och lära oss och hur vi själva kan vara med och påverka vår framtid. 
 Tryserums friskola AB, skola och förskola arbetar kontinuerligt med Grön Flagg. 
 Här kan ni läsa skolans senaste Grön Flagg rapport
Sök